محصولات | لوکسی نور

شرکت مهتاب نور از تولیدکننده های با سابقه در زمینه تولید و عرضه چراغ های زیرآبی است. محصولات این شرکت از قطعات ایرانی و نیز وارداتی با کیفیت  ساخته می شوند و می توان آن ها را در استخر ها، آب نماهای خانگی و نیز آب نماهای ساده و موزیکال شهری استفاده کرد. از محصولات مهتاب نور می توان به پروژکتورهای ضداب دفنی و روکار، والواشرهای ضدآب دفنی و روکار، چراغ های دورفواره ای، والواشر، سنگهای نورانی؛ چراغهای نمای ساختمانی، چراغهای سفارشی،Power Led ، انواع ترانسفورهای لامپهای تخصصی استخر و آبنما، تابلو برق مخصوص آبنما و استخر با کلیه متعلقات  اشاره کرد.

مهتاب نور

شرکت مهتاب نور از تولیدکننده های با سابقه در زمینه تولید و عرضه چراغ های زیرآبی است. محصولات این شرکت از قطعات ایرانی و نیز وارداتی با کیفیت ساخته می شوند و می توان آن ها را در استخر ها، آب نماهای خانگی و نیز آب نماهای ساده و موزیکال شهری استفاده کرد. از محصولات مهتاب نور می توان به پروژکتورهای ضداب دفنی و روکار، والواشرهای ضدآب دفنی و روکار، چراغ های دورفواره ای، والواشر، سنگهای نورانی؛ چراغهای نمای ساختمانی، چراغهای سفارشی،Power Led ، انواع ترانسفورهای لامپهای تخصصی استخر و آبنما، تابلو برق مخصوص آبنما و استخر با کلیه متعلقات اشاره کرد.